Robineti ventilo convector

Supapele VFC sunt supape de zona on/off pentru ventilconvectoare cu doua sau trei cai (cu 4 racorduri) care pot fi conectate in amonte sau in aval de corpul de incalzire, pentru a controla debitul de apa calda si rece in instalatiile de incalzire si conditionare. Un cap electrotermic TE 3040/TE 3040A actioneaza obturatorul supapei care activeaza/dezactiveaza trecerea apei de alimentare.

La supapele cu 3 cai, inchiderea caii de alimentare duce la flux in by-pass.